De waarde van Data

Data als bedrijfsmiddel

Steeds grotere hoeveelheden data worden tegenwoordig opgeslagen in het bedrijf of de organisatie, om, na het initiële gebruik voor de operationele processen, slechts sporadisch gebruikt te worden. Daarnaast zijn er ook steeds meer data die in de omgeving worden opgeslagen en voor iedereen toegankelijk zijn, de zogenaamde Open Data.

De combinatie van interne- en externe data kan voor veel soorten bedrijven en organisaties heel nuttige inzichten opleveren, vooral als er statistiek op wordt toegepast. Bijvoorbeeld: Hoe werken demografische ontwikkelingen in op het marktpotentieel voor een bepaalde dienst of product ? Maar ook meer direct: Welke gevoelens worden er in de sociale media geventileerd over onze dienstverlening, en hoe hangen die samen met onze prestaties ? Of: Hoe kunnen we weersvoorspellingen gebruiken, in combinatie met postcode-gebied om onze bezetting te plannen voor de komende dagen ? Kortom: de mogelijkheden van het gebruik van data zijn eindeloos en worden steeds ruimer door toenemende beschikbaarheid van data.

Data kwaliteit

De invloed die het gebruik van data heeft op de bedrijfsuitoefening, of dat nu de kwaliteit, de efficiency of de snelheid betreft, is sterk aan het groeien. Het is daarom vreemd dat data nog steeds niet gezien worden als een bezit, dat op de balans van het bedrijf zou moeten staan. Het is anderzijds ook verbazend te zien hoe slecht ermee wordt omgegaan; veel data die essentiële inzichten kunnen opleveren als ze goed bekeken en geanalyseerd zouden worden, zijn vaak slecht van kwaliteit en/of onvolledig, waardoor de conclusies vaak van beperkte waarde zijn. Data kwaliteit is dan ook een essentieel onderdeel van elk Business Intelligence project, om te garanderen dat de uitkomsten leiden tot de juiste inzichten.

Business photograph designed by Pressfoto - Freepik.com