Business Analytics

Big Data is de verzamelnaam voor de grote hoeveelheden data die thans binnen- en buiten elke organisatie beschikbaar komen. De waarde van Big Data ligt besloten in de informatie die uit die (grote hoeveelheden) data te halen is door analyse met statistische methoden. Die informatie bestaat uit verbanden tussen verschillende factoren zoals (koop)gedrag van consumenten en eigenschappen van websites of opinies op sociale media. Zulke verbanden zijn niet "met het blote oog" waarneembaar, maar kunnen wel uit de grote massa gegevens uit interne- en externe gegevensbronnen worden gedestilleerd. Dit kan leiden tot inzichten die een enorme voorsprong geven in marketing strategie, logistiek of productontwikkeling.
Dankzij de toename van beschikbare data, in combinatie met gratis, of voordelig beschikbare tools, kunnen nu ook middelgrote en kleine bedrijven gebruik maken van Big Data. Dat moet ook wel, omdat zij anders overvleugeld zullen worden door de grotere bedrijven, die zich via het internet direct tot de (eind) consument kunnen richten. Om snel en tegen overzienbare kosten de onderscheidende inzichten uit de data te halen zijn drie dingen nodig:

  • Kennis van de statistische methoden en gezond bedrijfskundig inzicht;
  • Kennis van de techniek van de  (gratis) analytische tools;
  • Kennis en ervaring in verschillende bedrijfssectoren.