Business Control Matrix

De Business Control Matrix (BCM) is een afbeelding in matrixvorm van de wijze waarop een organisatie bestuurd wordt. Daarin worden de doelen (KPI's) overzichtelijk gekoppeld aan de Critische Succes Indicatoren (CSI's) en Omgevingsfactoren. Managers kunnen in één oogopslag zien of het model klopt met hun inzichten, en of oorzaak-gevolg relaties juist zijn.

BCM model

Ook wordt in het model aangegeven hoe de informatie bij elkaar gebracht moet worden om essentiële verbanden zichtbaar te kunnen maken. Hierdoor is meteen duidelijk hoe gegevens opgeslagen moeten zijn om relevante management informatie te kunnen samenstellen. De BCM vormt daarmee de brug tussen het management en de ICT. De relaties tussen KPI's, Stuurvariabelen en Dimensies geven aan hoe de data uit de operationele bronnen moeten worden opgenomen in een Data Warehouse.

 Het model is ook een "Landkaart" voor de ontwikkeling van een effectief management informatie systeem. Door in de matrix aan te geven welke combinaties van KPI's en CSI's het meest belangrijk zijn, respectievelijk daarna aan beurt moeten komen, kan ordelijk en planmatig gewerkt worden.

De Omgevingsfactoren geven het belang van externe gegevens weer, zoals klantgedrag of prijsontwikkeling. Die kunnen zo logisch met de eraan verwante gegevens als verkoopinspanning en verkoopvolumes  worden gekoppeld.

Een BCM wordt meestal in de loop van drie workshops met managers opgesteld, en daarna uitgewerkt. Dat houdt in dat de juiste definities van gegevens worden afgesproken of vastgelegd en dat de bronnen van die gegevens worden gevonden in de eigen systemen of in Open Data bestanden. Binnen de prioriteiten die in het model zijn aangebracht, kunnen daarna snel de gewenste management rapportages en dashboards gemaakt worden met de beschikbare software tools.